Akvarieleks.dk


Akvarieleks.dk Op

 

Belysning.

 Lys behovet i akvariet afhænger af flere faktorer: 

  • Akvariets størrelse (for meget lys giver alger!)
  • Fiskene I akvariet (nogle fisk har det bedst med dæmpet belysning)
  • Planterne (nogle planter kræver mere lys end andre)

 Lysstofrør

Lysstofrør er ofte det bedste(de udvikler ikke megen varme) og billigste valg (de bruger ikke ret meget strøm). Det giver det bedste lys, er billige i brug, dog skal de udskiftes ca. hver 9 måned, da de mister effekten efter den tid. Så skriv ned hvornår du har købt rørene brug din kalender, eller akvarieprogrammet aqualog (se under links).

 

Watt pr. liter

Generelt skal der påregnes 1 – 3 liter vand pr. watt, ved beregning af antal liter skal der trækkes 10-15 % som udgør grus, dekorationer m.v.   Det er en tommelfingerregel der hurtigt kan give dig en ide om det armatur du har valgt reelt passer til dit akvarium.  Igen, hvis du vil fremme plantevæksten er kravet til belysningen lidt større, så spørg inden du køber.

 Armaturet

Når du køber et armatur så køb et armatur med drosselspole som kan placeres under akvariet. Fordelen er at spolen tager varmen væk fra armaturet, og derfor ikke opvarmer overfladen unødvendigt, desuden holder rørene længere.

Køb gerne et armatur med parabol der forstærker lysstofrørets effekt med op til 20-25 % og målretter lyset mod planterne. Lyset brydes i vandet og mister noget af effekten, inden det rammer planterne, så derfor godt at bruge paraboler, se eksemplet nedenfor.

Desto dybere akvarium desto kraftigere belysning. Eksempel fra et Sera Daylight Lysstofrør på 30 watt:

Højde Lux
10 cm 4000
20 cm 1900
40 cm 850

Dette viser at hvis du har et dybt akvarium skal der noget til førend lave planter får nok lys, medens høje planter nok skal få deres portion.

Naturligt sollys

Der findes mange forskellige slags lysstofrør, nogle er specielt velegnede til planter. Der er nogle lysstofrør som er meget hvide (også kaldet koldt lys). Det er ikke nok med et sådant

 En ting er sikkert, lysstofrørenes lys skal helst være i tæt på naturligt sollys.

 Hvad er naturligt sollys?

 Lys består at flere delelementer, så derfor er hvert enkelt element forklaret nedenfor.

WATT

Watt angiver lysstofrørets eller pærens effekt..

LUMEN

Lysstofrørets totale lysstyrke.

LUX

Lysintensiteten målt på overflade

CRI

Farveægtheden målt I forhold til naturligt sollys

KELVIN

Farvetemperaturen/farvespekteret .

For planterne I akvariet er vigtigste parametre CRI og Kelvin. Naturligt sollys har et farvespekter (Kelvin) på 6000, hvorfor et lysstofrør bør have tilnærmelsesvis samme værdi, men husk igen planterne! Solens CRI er 100 %, for at opnå de bedste betingelser for planterne, bør værdien være 80% eller højere. Så når du køber lysstofrør så spørg efter dette. 

Generelle tips mht. belysning.

·       De fleste planter kræver 10-12 timers belysning pr. dag. Dog i de første 3 måneder er det værd at holde øje med algevæksten. Kommer der pludseligt mange alger, kan det skyldes forkert eller for meget belysning.

·        Pludselige ændringer I belysningen stresser fiskene. Om aftenen er det vigtigt at der er rumbelysningen ca. 30 minutter efter akvarielyset er slukket.

·       Det er en god ide først at fodre dine fisk ca. 30 minutter efter akvarielyset er tændt. (De skal som mennesker lige have lov til at komme til sig selv !)

·        Brug en Timer/tænd-sluk ur til automatisk at tænde og slukke. Det gør at du ikke skal huske det hele tiden, samtidigt er det vigtigt for fiskene og planterne, da de helst skal have en fast rytme  

·        Planter og fisk tilpasser sig kun gradivst til ændringer I belysningen. Når/hvis du udskifter mere end 1 lysstofrør, så gør det så vidt muligt med 1-2 ugers mellemrum, så omvæltningen for fisk og planter mindskes.

·        Hvis du bruger dækglas, så husk at holde det fri for alger m.v. så lyset ikke forhindres adgang til planterne

·        Hvis der ikke er noget mellem armaturet og akvariet, så er det nødvendigt at rense lysstofrørene ugentligt, da der sætter sig kalk på rørene. Dette gør at de mister noget af effekten.

·        Kombiner gerne forskellige slags rør, f.eks. kraftigt lys forrest og svagt lys bagerst. Det skaber dybde effekt og fremmer fiskenes farver.

 

Copyright © 2006 Akvarieleks.dk Senest opdateret: 17. januar 2011